โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


ขบวนแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗

โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ ๔ วัดด้วยกัน ๑.วัดแจ้งเจริญดอน (วัดกลางดอน)โดยร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากับเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยท่านณรงค์ชัย คุณปลิ้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ผู้อำนวยการประพณณ์ ศักดิ์ออมทรัพย์ ร่วมพิธีถวายเทียน เข้าพรรษา ๒.วัดบางเป้ง ๓.วัดตาลล้อม ๔.วัดใหม่เกตุงาม

<<คลิกดูภาพที่นี่>>