โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข

เนื่องจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายวิเชียร อิ่มเอิบ ได้พ้นจากวาระทางโรงเรียนชลกันยานุกูล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยได้ไปเรียนเชิญ คุณสติล คุณปลื้ม มาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนชลกันยานุกูล โดยมี คณะกรรมการหลายท่านที่ชาวชลบุรีรู้จักกันดี เช่น นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม ศิษย์เก่า ตัวแทนจากผู้ปกครอง และชุมชน มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ชาวฟ้า- ขาว ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนมาตลอด

<<คลิกดูภาพที่นี่>>