โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนชลกันยานุกูล ร่วมเดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ มณฑลพิธี โรงเรียนชลราษฏรบำรุง ชลบุรี โดยนำลูกเสือจำนวนหนึ่ง ผู้กำกับลูกเสือ ๓ คนร่วมพิธีในครั้งนี้
 

<<คลิกดูภาพที่นี่>>


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์