โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 


 

โครงการแนะแนวการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ

ครูสมพร ดอกไม้คลี่หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขได้จัดทำโครงการแนะแนวการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากองค์ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ เราได้รับเกียรติจากหน่วยงานทางทหารอากาศ มาแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่ต้องการรับราชการทหาร เมื่อวันที่ 17ก.ค.2557 มหาวิทยาลัยชินวัตร แนะแนวการศึกษา
 

<<คลิกดูภาพที่นี่>>