โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการสอบข้อสอบ PISA ด้วยระบบ E-testing

กลุ่มงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการสอบข้อสอบ PISA ด้วยระบบ E-testing วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ผอ.ธีระ หมื่นศรี ประธานเครือข่ายกล่าวรายงาน นายอุทัย สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นประธานเปิดการอบรม มีผอ.โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ผอ.อ่างศิลาพิทยาคม ร่วมงานด้วย โรงเรียนของเราส่งครูผู้ร่วมการอบรม 6 ท่าน
 

<<คลิกดูภาพที่นี่>>