โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีการศึกษา 2556

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข กล่าวต้อนรับคณะกรรมประเมินภายในของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีการศึกษา 2556 นำโดยผู้อำนวยการอุทัย สิงห์โตทอง เป็นประธานการประเมินและคณะประกอบ ผอ.โรงเรียนหลายโรงเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัตนาโรงเรียนและการศึกษาตามนโยบายของสพม.เขต๑ ชลบุรี เป็นการเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ ในสหวิทยาเขตว่าดำเนินงานต่าง ๆ ตามแนวนโยบาย มีสิ่งใดที่ควรส่งเสริมหรือปรับปรุงเป็นชี้แนะแนวทาง โรงเรียนชลกันยานุกูล ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง

<<คลิกดูภาพที่นี่>>