โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

คำสั่งโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานคอมพิวเตอร์ 

เปิดโครงการธนาคารขยะ

๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายประพณณ์ศักดิ์  ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข เปิดโครงการธนาคารขยะของโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้ทำต่อเนื่องกันมาหลายปีโดยได้ปรับปรุง เรื่องอาคารสถานทีเก็บ ถังขยะ คัดแยก จัดขาย ดำเนินการโดยนักเรียนเป็นประธานและเป็นคณะกรรมการ อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ันักเรียนรู้ถึงวิธีจัดการขยะ เพื่อนำวิธีการไปใช้ที่บ้าน และชุมชนต่อไป
 

 

<<คลิกดูภาพที่นี่>>


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์