โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


  

เปิดโครงการธนาคารขยะ

๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายประพณณ์ศักดิ์  ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข เปิดโครงการธนาคารขยะของโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้ทำต่อเนื่องกันมาหลายปีโดยได้ปรับปรุง เรื่องอาคารสถานทีเก็บ ถังขยะ คัดแยก จัดขาย ดำเนินการโดยนักเรียนเป็นประธานและเป็นคณะกรรมการ อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ันักเรียนรู้ถึงวิธีจัดการขยะ เพื่อนำวิธีการไปใช้ที่บ้าน และชุมชนต่อไป
 

 

<<คลิกดูภาพที่นี่>>