โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 

 

การประเมินการส่งเสริม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และคณะได้มาเยี่ยมโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข กล่าวต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งโครงการนี้เป็นนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา นับว่าเป็นโครงที่ดีต่อสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีรางวัลจากเขตพื้นที่การศึกษาให้อีกด้วย โรงเรียนชลกันยานุกูล ขอขอบพระคุณที่ท่านมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

<<คลิกดูภาพที่นี่>>