โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

 

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา จ.ชัยภูมิ มาศึกษาดูงาน

นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกุล แสนสุข กล่าวต้อนรับผุ้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา จังหวัดชัยภูมิที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2557
 

<<คลิกดูภาพที่นี่>>


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์