โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

 

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข เป็นประธานเปิดงานจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต และเทคโนโลยี นายพงษ์ศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรม งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ณ โดมอเนกประสงค์ มีกิจกรรมการแสดงมากมาย เช่น ดนตรี เกม science show ประกวดเทพี recycle เครื่องบินบังคับวิทยุ กิจกรรมบรูณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ตอบปัญหาวิทย์รับของรางวัลมากมาย

<<คลิกดูภาพที่นี่>>


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์