โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


การประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่า นายเดช ธีรสุนทรกุล คณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโพธิ์ทะเล โรงเรียนแสนสุข เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อดำเนินงานของสมาคม

<<คลิกดูภาพที่นี่>>