โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


การประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่า นายเดช ธีรสุนทรกุล คณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโพธิ์ทะเล โรงเรียนแสนสุข เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อดำเนินงานของสมาคม

<<คลิกดูภาพที่นี่>>


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์