โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาเซียน

 วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะผู้ประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ มาประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบอาเซียน ของโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระมาร่วมกันต้อนรับ ณ ห้องพรหมจริยาธิมุตต์ เวลา ๙.๐๐ น.

 

<<คลิกดูภาพที่นี่>>