โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

การประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ มีการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่า นายเดช ธีรสุนทรกุล คณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพรหมจริยาธิมุตต์ โรงเรียนแสนสุข เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อดำเนินงานของสมาคมโดยมีการตัดสินการประกวดตราสมาคมศิษย์เก่าด้วย

<<คลิกดูภาพที่นี่>>


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์