โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

การประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ มีการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่า นายเดช ธีรสุนทรกุล คณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพรหมจริยาธิมุตต์ โรงเรียนแสนสุข เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อดำเนินงานของสมาคมโดยมีการตัดสินการประกวดตราสมาคมศิษย์เก่าด้วย

<<คลิกดูภาพที่นี่>>