โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 

งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนแสนสุขปี๒๕๕๗

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสนสุข ได้จัดงานมุทิตาแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปี๒๕๕๗ มีสาม ท่านด้วยกัน ๑.ครูสุคนธ์ ชะบา ๒.ครูสายพิณ ถวิลการ ๓.ครูกาญจนา สุขดานนท์  ครูทั้งสามท่าน  ได้อบรมดูแลลูกศิษย์ได้เป็นอย่างดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแสนสุขมากมาย ในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ชลบุรี) จัดงานที่โรงเรียนชลกันยานุกูล มีท่านผู้ว่าราชการมาเป็นประธานแสดงมุทิตา จัดงานได้สวยงามอหังการ สุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีหลวงพ่อกุหลาบ จงดลบันดาลให้ท่านทั้งสามมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยเทอญ

<<คลิกดูภาพที่นี่>>