โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑