โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

รวมข้อทดสอบ pre-onet online
ฝ่ายวิชาการรวบรวมข้อทดสอบ pre-onet ไว้สำหรับให้นักเรียนได้ฝึกทำ เพื่อเสริมความรู้ไม่ได้นำมาคิดคะแนนสอบ นักเรียนสามารถเข้าสอบได้หลายครั้ง มีเฉลยหลังสอบ และดูได้ว่าเราตอบผิดข้อใด นักเรียนสามารถไปทำที่บ้านหรือที่มีอินเตอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์โรงเรียน แล้วหาเมนู ข้อทดสอบ pre-onet ตัวอย่างข้อทดสอบมี 5 วิชา 
1.นักเรียนเลือกลิ้งค์ทางระดับชั้น
2.ใส่ชื่อผู้เข้าสอบ login ด้วย เลขประจำตัว
3.ใส่ password  123
4.ใส่ รหัสลับตามหน้าจอคอมพิวเตอร์
ลิ้งค์ข้อทดสอบ pre-onet online ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลิ้งค์น่าสนใจ