โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

โรงเรียนแสนสุขได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาเซียนและการจัดการสิ่งแวดล้อม

๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาเซียน และรางวัลเหรียญทองการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จากนายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ชลบุรี-ระยอง) ณ ห้องประชุมเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ชลบุรี-ระยอง) สร้างเสริมกำลังใจให้ คณะครูนักเรียนโรงเรียนแสนสุข ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป
 

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์