โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรีศึกษาดูงาน

๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข กล่าวต้อนรับ นายปริญญา โพธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารยณ์ จังหวัดลพบุรี และคณะ มาศึกษาดูงาน โรงเรียนแสนสุข ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสต้อนรับท่าน