โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรีศึกษาดูงาน

๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข กล่าวต้อนรับ นายปริญญา โพธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารยณ์ จังหวัดลพบุรี และคณะ มาศึกษาดูงาน โรงเรียนแสนสุข ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสต้อนรับท่าน
 
 

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์