โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายเดช ธีรสุนทรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข เป็นประธานการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสน มอบรางวัลการประกวดตราสมาคม แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโพทะเล โรงเรียนแสนสุข

<<คลิกดูภาพที่นี่>>

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์