โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายเดช ธีรสุนทรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข เป็นประธานการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสน มอบรางวัลการประกวดตราสมาคม แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโพทะเล โรงเรียนแสนสุข

<<คลิกดูภาพที่นี่>>