โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนแสนสุข นำนักเรียน ทัศนศึกษา บ้านดินและโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ. ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดซื้อที่ดินจากราษฎร ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ ที่จังหวัดเพชรบุรี
<<คลิกดูภาพที่นี่>>