โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

คำสั่งโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานคอมพิวเตอร์

โครงการทัศนศึกษาประจำปี ๒๕๕๗

๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนแสนสุข จัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงยี่โถ กิโลเมตรที่ ๗ เส้นทางสายรังสิต-นครนายก

<<คลิกดูภาพที่นี่>>

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์