โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

โครงการทัศนศึกษาประจำปี ๒๕๕๗

๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนแสนสุข จัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงยี่โถ กิโลเมตรที่ ๗ เส้นทางสายรังสิต-นครนายก

<<คลิกดูภาพที่นี่>>