โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

อบรม เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนแสนสุข จัดการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เชิญวิทยากร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญญราศรี นางศิริลักษณ์ เส็งมี ท่านเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข สักระยะหนึ่ง ท่านมีความรู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ได้มาแนะนำแก่คณะครูของเราได้รับความรู้ความเข้าใจ โรงเรียนแสนสุข ขอขอบคุณท่าน และหวังว่าคงได้พบในโอกาสต่อไป

<<คลิกดูภาพที่นี่>>