โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ประชุมครู ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพทะเล โรงเรียนแสนสุข ประชุมครู ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๒ โดย ผู้อำนวยการประพณณ์ ศักดิ์ออมทรัพย์ และรองผู้อำนวยการ ได้ประชุม ชี้แจงนโยบายการบริหารงานในภาคเรียนที่ ๒ และได้แนะนำครูอัตราจ้างกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ด้วย

<<คลิกดูภาพที่นี่>>

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์