โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานทอดกฐิน วัดบางเป้ง

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนแสนสุข ร่วมงานบุญกฐินสามัคคี วัดบางเป้ง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา กิจการนักเรียน นำ นักเรียนยุวกาชาด และลูกเสือ จำนวนหนึ่งร่วมขบวนแห่กฐินสามัคคี วัดบางเป้ง

<<คลิกดูภาพที่นี่>>