โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

งานทอดกฐิน วัดบางเป้ง

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนแสนสุข ร่วมงานบุญกฐินสามัคคี วัดบางเป้ง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา กิจการนักเรียน นำ นักเรียนยุวกาชาด และลูกเสือ จำนวนหนึ่งร่วมขบวนแห่กฐินสามัคคี วัดบางเป้ง

<<คลิกดูภาพที่นี่>>

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์