โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยโรงเรียนแสนสุข และนายเดช ธีรสุนทรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่า รับฟังของคิดเห็นท่านผู้ปกครองข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนแสนสุขต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

<<คลิกดูภาพที่นี่>>