โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

ผลการแข่งขันสพม.18 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘ ชลบุรีเขต ๑ ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔จังหวัดนนทบุรีต่อไป

<<คลิกดูภาพที่นี่>>