โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาโรงเรียนแสนสุข

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้างบิ๊กซีเอ็กตร้า แยกคีรี ชลบุรี โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาโรงเรียนแสนสุข โดย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข

<<รายละเอียด>>

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์