โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

คำสั่งโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานคอมพิวเตอร์

พิธีถวายราชสดุดี“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข นำลูกเสือ เนตรนารี กล่าวถวายราชสดุดี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ. พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย

<<รายละเอียด>>

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์