โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

พิธีถวายราชสดุดี“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข นำลูกเสือ เนตรนารี กล่าวถวายราชสดุดี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ. พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย

<<รายละเอียด>>