โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนแสนสุข กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทีมงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้นำรถห้องสมุดอิเล็กทรอกนิกส์ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนโรงเรียนแสนสุข มีทั้งเกม ห้องสมุด นิทรรศการ นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกในการตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

<<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

 

 


  

ลิ้งค์น่าสนใจ