โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 


๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คุณสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแสนสุข เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการศึกษาโรงเรียนแสนสุข ณ เมเจอร์โบว์ บิ๊กซีเอ็กตร้า แยกศีรี ชลบุรี   นายเดช ธีรสุนทรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข และคณะ นายประพณณ์ศักดิ์  ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข ดำเนินการจัดการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพือหารายได้ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแสนสุข ให้ทุนแก่นักเรียนที่เรียนดี สร้างเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการแข่ง <<คลิกรูปที่นี่>>
ชนะเลิศประเภททีมได้แก่ The Muff

รองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่สมจิตร ทีม๒

รองชนะเลิศอันดับ๒ ได้แก่วราภรณ์ค้าแป้ง
รางวัลบู้บี้ทีม ได้แก่วอนนภาศัพท์(ครูวนิดา กำมเลศ รับแทน)

ชนะเลิศบุคคลชายเกมเดี่ยวสูงสุด ได้แก่ม.๖ รุ่นแรก ดร.ถาวร เขียวสม (ครูพิสัณห์ ผลบุญรับแทน)


ชนะเลิศบุคคลหญิงเกมเดี่ยวสูงสุด ได้แก่ จงรัก