โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดปี ๒๕๕๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข เป็นประธานประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ โรงเรียนแสนสุข พร้อมผู้นำยวุกาชาดเข้าร่วมพิธีดังกล่าว