โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗

๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุขเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เนื่องวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนแสนสุข
 
 

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์