โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗

๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุขเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เนื่องวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนแสนสุข