โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


มอบเกียรติการแข่งทักษะวิชาการปีการศึกษา ๒๕๕๗

นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยโรงเรียนแสนสุข มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เงิน และเหรียญทองแดง การแข่งทักษะทางวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดนนทบุรี "