โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


มอบเกียรติการแข่งทักษะวิชาการปีการศึกษา ๒๕๕๗

นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยโรงเรียนแสนสุข มอบเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เงิน และเหรียญทองแดง การแข่งทักษะทางวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดนนทบุรี "
 
 

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์