โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2558

๖ มกราคม ๒๕๕๘ ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2558 หลังจากหยุดช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีมะแม โรงเรียนแสนสุขจัดทำบุญตักบาตร นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดบางเป้งมารับบาตร จากพวกได้ผลบุญกันทั่วทุกคน
 

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์