โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

งานวัดบางเป้ง ๓-๖ มกราคม ๒๕๕๘

โรงเรียนแสนสุขส่งคณะครูร่วมงานวัดบางเป้งเป็นประจำทุกปี โดยรับผิดชอบละครรำแก้บน สั่งตรงมาจากแปดริ้ววัดโสธร เป็นละครรำ"พรพิทักษ์ลูกโสธร"ที่รำแก้บนได้ สวยงามคณะหนึ่ง และมีชุดการแสดงหลายชุด เช่น พม่ารำขวาน ฉุยฉาย ฯ
 

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์