โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ประชุมงานศิษย์เก่าแสนสุขคืนสู่เหย้าฟ้าขาวคืนถิ่น

๗ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนแสนสุข และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแสนสุขร่วมประชุมจัดงานศิษย์เก่าแสนสุขคืนสู่เหย้าฟ้าขาวคืนถิ่น วันที่ ๗ ก.พ.๒๕๕๘ ซึ่งการประชุมของสมาคมศิษย์เก่าประชุมมาหลายครั้ง การประชุมครั้งนี้เรื่องสรุปการจัดงานศิษย์เก่าแสนสุขคืนสู่เหย้าฟ้าขาวคืนถิ่น โดยได้ความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนแสนสุข และคณะกรรมการศิษย์เก่า เป็นอย่างดีเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
 

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์