โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

สังสรรค์ปีใหม่ชาวแสนสุข๒๕๕๘

๙มกราคม๒๕๕๘ โรงเรียนแสนสุขจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ชาวแสนสุข๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโพทะเล เริ่ม ๑๗.๐๐ น. ในงานมีจับสลากของขวัญปีใหม่บรรยากาศสนุกสนาน รางวัลใหญ่ได้ทองจากผู้อำนวยการ รางวัลที่ขายดีคือเสื้อโรงเรียน ที่ขายดี๊ดี ได้รับกันทั่วหน้า
 

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์