โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

โครงการทำบุญตักบาตรวันพระ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ วันพระ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมนิมนต์พระสงห์จากวัดบางเป้งมารับบาตรจากคณะครูนักเรียนตามโครงการทำบุญตักบาตรวันพระ