โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

science lab.

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบการหายใจ โดยครูอาภากร กระจายกลาง เป็นผู้สอนให้นักเรียนปฏิบัติจริง