โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

science lab.

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบการหายใจ โดยครูอาภากร กระจายกลาง เป็นผู้สอนให้นักเรียนปฏิบัติจริง
 
 
 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์