โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

รับของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘

นายประเวศ ชวนชาติผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาบางแสน มอบของขวัญเนื่องเทศกาลปีใหม่ให้โรงเรียนแสนสุขที่รับบริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทีโอทีมาตลอด โดยรองสมพร แสวงดีเป็นตัวแทนรับ ขอให้กิจการบริษัททีโอทีเจริญก้าวหน้า