โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

รับของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘

นายประเวศ ชวนชาติผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาบางแสน มอบของขวัญเนื่องเทศกาลปีใหม่ให้โรงเรียนแสนสุขที่รับบริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทีโอทีมาตลอด โดยรองสมพร แสวงดีเป็นตัวแทนรับ ขอให้กิจการบริษัททีโอทีเจริญก้าวหน้า
 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์