โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 


ประชุมครูครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ประชุมครู ณ ห้องพรหมจริยาธิมุตต์ ผู้อำนวยการประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์เป็นประธานเปิดประชุุมครู ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๔๐ เพื่อแจ้งข้อราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ทราบผลคืบหน้าการดำเนินงาน ศิษย์เก่า "แสนสุขคืนสู่เหย้า ฟ้าขาวคืนถิ่น" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘รวมถึงงานวันสถาปนาโรงเรียนแสนสุข ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนมีการทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกปี

 

 


  

ลิ้งค์น่าสนใจ