โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 
อบรมเกี่ยวกับเพศศึกษา

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สาธารณสุขเทศบาลตำบลแสนสุข และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแสนสุข จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 

 


  

ลิ้งค์น่าสนใจ