โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ แสดงความชมชื่นและมอบเกียรติบัตรที่ได้รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี ประเภทดนตรีไทยการบรรเลงวงอังกะลุง และนายพงศกร บุตรดี การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์