โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ แสดงความชมชื่นและมอบเกียรติบัตรที่ได้รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี ประเภทดนตรีไทยการบรรเลงวงอังกะลุง และนายพงศกร บุตรดี การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์