โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

"งานแสนสุขคืนสู่เหย้า ฟ้า-ขาว คืนถิ่น" ครบรอบปีที่ ๕๙

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนแสนสุข และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข จัดงานระลึกครบรอบปีที่ ๕๙ "งานแสนสุขคืนสู่เหย้า ฟ้า-ขาว คืนถิ่น" นายเดช ธีรสุนทรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานศิษย์เก่า โดยได้รับเกียรติจากท่านสนธยา คุณปลิ้ม มาเป็นประธานเปิด"งานแสนสุขคืนสู่เหย้า ฟ้า-ขาว คืนถิ่น" คุณสติล คุณปลิ้มประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลิ้มนายาเทศมนตรีเทศบาลแสนสุข แขกผู้มีเกียรติ ครูอาวุธโส ศิษย์เก่า มาร่วมรวมงาน ทำให้บรรยากาศภายในงานดูเป็นกันเองระหว่างครูกับศิษย์ เป็นภาพที่ควรจดจำ และสนุกกับการ ลีลาศรำวง ดนตรีศิษย์เก่า "วงฟ้าใส" ดนตรีศิษย์ปัจจุบัน จับสลากรางวัล