โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

วันสถาปนาโรงเรียนแสนสุข ๑๑/๐๒/๒๕๕๘

คุณสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการ การศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนแสนสุข และคณะกรรมการเป็นประธานประกอบพิธีวันสถาปนาโรงเรียนแสนสุข ครบรอบปีที่ ๕๙ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนแสนสุข พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข  นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ครู นักเรียน นายเดช ธีรสนุทรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน กรรมการสมาคมศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดี เวลา 09.09 นาทีประธานเดินทางมาถึง ประกอบพิธีสงฆ์มอบเกียรติบัตรครูผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนเป็นเวลา ๑๐ ปี รางวัลนักเรียนเรียนดี รางวัลคนเก่งแสนสุข  เปิดป้ายชื่อโรงเรียนแสนสุข(ป้ายใหม่ ณ บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน ) เปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่าแสนสุข ต่อจากนั้นมีการประชุมคณะกรรมกรรมการ การศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนแสนสุข ตอนเที่ยง นักเรียนครูที่ปรึกษารับประทานอาหารร่วมกัน จับของขวัญของรางวัล สนุกกับการประกวดCover Dance  ชมดนตรีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ดนตรีจากศิษย์ปัจจุบัน