โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 


นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบรูพาครบกำหนดฝึกสอน

ภาพบรรยากาศหัวหน้านิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบรูพากล่าวความรู้สึกเมื่อครบกำหนดการฝึกสอนจบลง ณ โรงเรียนแสนสุข โรงเรียนแสนสุขขอบใจ นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบรูพาทุกคนที่มาสอนนักเรียนโรงแสนสุข ให้มีความรู้ ขอให้ทุกท่านโชคเอทุกคนหวังว่าทุกคน คงให้รับประสบการณ์ที่ดี ไปใช้ในอนาคตสำหรับการเป็นครูที่ดี
 

 


  

ลิ้งค์น่าสนใจ