โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 


นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบรูพาครบกำหนดฝึกสอน

ภาพบรรยากาศหัวหน้านิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบรูพากล่าวความรู้สึกเมื่อครบกำหนดการฝึกสอนจบลง ณ โรงเรียนแสนสุข โรงเรียนแสนสุขขอบใจ นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบรูพาทุกคนที่มาสอนนักเรียนโรงแสนสุข ให้มีความรู้ ขอให้ทุกท่านโชคเอทุกคนหวังว่าทุกคน คงให้รับประสบการณ์ที่ดี ไปใช้ในอนาคตสำหรับการเป็นครูที่ดี