โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาดชาดปีการศึกษา ๒๕๕๗

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาดชาดปีการศึกษา ๒๕๕๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ day camp ที่โรงเรียนแสนสุข มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ๓ ทำกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางแสนก่อนจะเดินทางไปเข้าค่ายที่ ณ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๘
 

 


  

ลิ้งค์น่าสนใจ