โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


งานวันไหลบางแสนเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนแสนสุขร่วมกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย"งานสงกรานต์วันไหลบางแสนวันที่ ๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยท่านสนธยา คุณปลื้ม มอบของขวัญให้นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข ซึ่งการแข่งขันการก่อพระเจดีย์ทรายปีนี้ รางวัลที่๑ได้แก่โรงเรียนชลกันยานุกลู

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์