โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

การอบรมธนาคารโรงเรียนแสนสุข

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ธนาคารออมสินมาอบรมการบริหารงานธนาคารโรงเรียน ซึ่งจะเปิดในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยการดำเนินงานเป็นนักเรียนทั้งหมด ส่วนครูและธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นสาขาออมสินในโรงเรียนของเราแต่ไม่ได้ออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออม เพราะการออมทรัพย์เป็นรากฐานของชีวิต ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยม