โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
ขอแสดงชื่นชมยินดี ดร.บุญเกิด กลมทุกสิ่ง

๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข และคณะครูร่วมแสดงชื่นชม และยินดี ครูบุญเกิด กลมทุกสิ่ง ในการเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพาน ขอให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับ